ANROL INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 85
00-683 Warszawa

NIP 526 03 09 010
REGON 012052275

KRS 0000172979

Plan połączenia Spółek ANROL INTERNATIONAL Sp. z o.o. i MULTIREDOX Sp. z o.o.